مقایسه یاسای چنگیز و منشور کوروش

كنكاشي در افکار و باورها

 شنیدن قرآن به صورت آنلاین استغفار را فراموش نكن

مقایسه یاسای چنگیز و منشور کوروش

مقایسه یاسای چنگیز و منشور کوروش

منشور کوروش استوانه ایست که پس از فتح یک کشور و برای جلب نظر مردم آن نگاشته شده و از این رو برای فریب مردم ممکن است از عبارت های مردم دوستانه در آن استفاده شده باشد.
اما یاسای چنگیز قانون سراسری حکومت مغولان بود و فراتر از یک منشور تبلیغاتی بود.