بررسی اعلامیه حقوق بشر با اسلام و حقایق - مقدمه

كنكاشي در افکار و باورها

 شنیدن قرآن به صورت آنلاین استغفار را فراموش نكن

بررسی اعلامیه حقوق بشر با اسلام و حقایق - مقدمه

اعلامیه مورد نظر با مقدمه ای از شعارهای پوچ و توخالی که آغاز گردیده است که هر شخص خردمندی با مطالعه مقدمه آن پی در پوچ و خیالی بودن آن می برد و واقعیت این اعلامیه بر وی روشن می گردد .

در این نوشتار ما به صورت گذرا و مختصر به بررسی بند بند مواد این اعلامیه خواهیم پرداخت تا میزانی حقایق آن را بیان کرده باشیم .

لازم به ذکر است که این اعلامیه یکی از دستمایه های ملحدین بی سواد و جاهل برای مقابله با اسلام گردیده در حالی که حتی متن آن را تاکنون مطالعه نکرده و بدان سوادی ندارند چون کسی که یکی از مفاد این اعلامیه را خوانده باشد از دفاع و طرفداری  آن شرم خواهد داشت و بخاطر حفظ شعور و شخصیت خود هم که شده مطلبی درباره آن بیان نمی کنند چون این اعلامیه به میزانی سخیف و بی ارزش بوده که هر کسی به شعار و وهمی بودن آن پی خواهد برد .

بنده در صدد آن بودم که قوانین و فرمان های آن را با قوانین اسلامی در مقایسه ای اختصاری قرار دهم اما بعد از مطالعه آن پی بردم که این اعلامیه حتی یارای همترازی با برخی از باورهای احزاب و مکاتب انسانی را هم ندارد تا چه به قوانین جامع و کامل دین مبین اسلام .

جامعیت و همه شمول بودن و جاودانه بودن و همه گیری و مناسب بودن برای هر دوره و عصر و اندیشه و قابلیت اجرایی بودن قوانین اسلام از جمله ویژگی های بارز آنها می باشند در حالی که حتی یک مورد از این موارد درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر صادق نبوده و نیستند .

توجه داشته باشید که بنده قبل از این به مطالعه این مواد از این اعلامیه نپرداخته بودم و مطالبی که درباره هرکدام از بندها و مواد این اعلامیه نوشته شده اند در هنگام مطالعه اول تحریر گردیده اند بدین صورت که هر کدام از مواد و بندها را قرائت نموده و بعد مطالب خود را بر آن نگاشته ام . این مطلب این را می رساند که مواد این اعلامیه به اندازه ای سخیف هستند که ارزش تفکر و جستجو درباره حقیقت و اجرایی بودنشان هم ضرورتی نداشته چون شعار و دروغ بودن آنها مبرهن است .

و این مقدمه پس از بررسی تمامی مواد اعلامیه در انتها کار نگاشته شده و در آغاز قرار داده شد .

توجه داشته باشید که این اعلامیه دارای 30 ماده که برخی از مواد شامل چند بخش مجزا بوده اند و متنی که در اینجا بکار گرفته شده است از سایت رسمی سازمان ملل برداشت گردیده بجز ماده 30 آن که در آن پرونده دانلود شده از سایت مورد نظر کامل نبوده به همین جهت آن برداشتی از سایت حقوق مدنی و شهروندی ایالات متحده آمریکا می باشد.

بار دیگر تکرار می کنم تاکنون قانون نامه ای جامع تر و کامل تر و دقیق تر از قوانین اسلام در امور مختلف و شئون متفاوت زندگی انسانی در هیچ جا نیافته ام اگر کسی مخالفتی با این کلام بنده دارد و دلیلی بر رد آن دارد خوشحال می شوم دلایلش را بیان نماید .

و در مواردی که نقلی از فرامین اسلام در ذیل ماده مورد نظر نیامده به دلیل مسخره و بی ارزش بودن آن ماده می باشد . چون آن مطلب نقل شده در آن ماده به حدی سخیف و بی ارزش بوده که نیازی به بیان مقایسه قانون اسلام درباره آن نبوده و نیست .