چرا علم نمیتواند خدا را رد کند؟

كنكاشي در افکار و باورها

 شنیدن قرآن به صورت آنلاین استغفار را فراموش نكن

چرا علم نمیتواند خدا را رد کند؟

چرا علم نمیتواند خدا را رد کند؟

?Why Science Does Not Disprove God

به نقل از سایت معتبر تایمز 

 چرا علم نمیتواند خدا را رد کند؟

But has modern science, from the beginning of the 20th century, proved that there is no God, 

اما علم مدرن از قرن بیستم شروع شد و این ایده را ارتقا داد که خدایی نیست

اثبات وجود خدا / اثبات وجود الله

اثبات وجود خدا / اثبات وجود الله

وجود خداوند سبحان یکی از حقایق بزرگ و روشنی است که فطرت، عقول و بصیرتها بر آن دلالت دارند و سه منبع دانش، وحی و تاریخ نیز ما را به سوی آن راهنمایی می کند.

در هر عصر و زمان فقط کسانی در باره وجود خدا مجادله کرده‌اند که شهوات و غرایض دنیوی بر آنان غالب بوده است. بنا به تعبیردانشمندان روان شناس، الحاد و انکار خدا نزد این گروه از انسانها یکی از حیله‌ها و دسیسه‌هایی است که دلالت بر عدم شعور و درک صحیح می‌کند. به همین خاطر بوده که پیامبران الهی در هیچ حالتی دست از اثبات وجود خدا برنداشته و تلاش می‌کردند تا ایمان به خدا را از هر نوع شرکی پاک کنند.

اما به هر حال برای مقابله با کسانی که در باره وجود خدا، مجادله می‌کنند و سعی در شبهه‌افکنی درمیان انسان‌ها دارند، لازم است مقداری در این موضوع مطالبی نگاشته شود تا اینکه ایمان به خدا بر اساس عقل استوار، پایه ریزی شود. اگر چه همه چیز در کاینات نشانه‌ای از وجود خداست که نیازی به آوردن دلیل هم نیست.

به قول شاعر:
آفتاب آمد دلیل آفتاب....

در طی این مطلب به طور خلاصه به بیان شش برهان خواهیم پرداخت:

1- دلیل فطرت

2- دلیل خلقت

3- دلیل مساوات و هماهنگی

4- دلیل تقدیر

5- دلالت وحی

6- دلایل تاریخ

ليست صفحات

تعداد صفحات : 1
صفحه قبل 1 صفحه بعد